วันอาทิตย์ที่ 27 ธค.2009
ศจ.อาสกรณ์ นาปัง ไปเยี่ยมเยียน
เทศนาที่กลุ่มคริสตเตียนแม่กก (คจ.ลูก)