gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2095767
เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

225537_2106...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Sermon/คำเทศนา เทศนาเรื่อง เจ้าของวันคริสตมาสครั้งแรก

เจ้าของวันคริสต์มาสครั้งแรก

  มัทธิว 1 : 18-25

           วันคริสต์มาส เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองวันที่พระเยซูทรงประสูติ แต่เมื่อมองดูภาพคริสต์มาส ปัจจุบัน รู้สึกแตกต่างจากวันคริสต์มาสครังแรก ซึ่งปรากฎอยู่ในพระคัมภีร์อย่างมากมาย  

            เมื่อเรานึกถึงวันคริสต์มาส พี่น้องมักจะคิดถึงอะไรก่อน   ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวันคริสต์มาสของวัยรุ่นเกาหลี 377 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2005  ร้อยละ30 ตอบว่า คิดถึงซานตาคลอส  13.4 ตอบว่า ต้นคริสต์มาส  10.7 ตอบว่าของขวัญคริสต์มาส และคนที่ตอบว่า พระเยซู เพียง ร้อยละ7.2 เท่านั้น 


เจ้าของวันคริสต์มาสครั้งแรก

 

  มัทธิว 1 : 18-25

           วันคริสต์มาส เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองวันที่พระเยซูทรงประสูติ แต่เมื่อมองดูภาพคริสต์มาส ปัจจุบัน รู้สึกแตกต่างจากวันคริสต์มาสครังแรก ซึ่งปรากฎอยู่ในพระคัมภีร์อย่างมากมาย  

            เมื่อเรานึกถึงวันคริสต์มาส พี่น้องมักจะคิดถึงอะไรก่อน   ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวันคริสต์มาสของวัยรุ่นเกาหลี 377 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2005  ร้อยละ30 ตอบว่า คิดถึงซานตาคลอส  13.4 ตอบว่า ต้นคริสต์มาส  10.7 ตอบว่าของขวัญคริสต์มาส และคนที่ตอบว่า พระเยซู เพียง ร้อยละ7.2 เท่านั้น 

            พระวจนะของพระเจ้าสำหรับวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันคริสต์มาสครั้งแรก  พระเยซูทรงบังเกิดที่หมู่บ้านเบธเลเฮม เมืองดาวิด  โยเซฟไปยังบ้านเบธเลเฮมเพื่อจะขึ้นทะเบียนพร้อมกับมารีย์ที่เขาได้หมั้นไว้แล้ว เพราะเขาเป็นวงศ์วานและเชื้อสายของดาวิด   ในขณะที่เขาทั้งสองอยู่ที่นั่น ก็ถึงเวลาที่มารีย์คลอดลูก จึงคลอดลูกชาย เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะไม่มีห้องว่างในโรงแรมเลย  ก่อนหน้านั้น โยเซฟได้หมั้นไว้กับมารีย์แล้ว ยังไม่อยู่กินด้วยกัน แต่ปรากฎว่ามารีย์มีครรภ์แล้ว  คนยิวในสมัยนั้น ถือว่าความเป็นพรหมจารีเป็นเรื่องสำคัญมาก โยเซฟจึงไม่อยากแต่งงานกับมารีย์  คิดว่าจะถอนหมั้นเสียอย่างลับๆ  ในขณะที่เขาคิดเช่นนั้น มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแก่เขาในความฝัน บอกไม่ให้เขากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยา เพราะมารีย์ตั้งครรภ์โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์  จากเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ทูตสวรรค์มาปรากฎแก่มารีย์ แก่โยเซฟ แก่ผู้เลี้ยงแกะ ตลอดจนพวกโหรจารย์ที่มาจากทิศตะวันออก เราเห็นชัดเจนว่า พระเยซูเป็นพระเอก เป็นเจ้าของวันคริสต์มาสครั้งแรก  ดังนั้นเราควรรู้จักเจ้าของวันนี้  เจ้าของวันคริสต์มาสเป็นใคร

1.   เจ้าของวันคริสต์มาส คือ พระเยซู (21)

            “เธอจะประสูติบุตรชาย แล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่า เยซู...”   ก่อนหน้านี้ ทูตสวรรค์เคยมาปรากฎแก่มารีย์ที่หมู่บ้านนาซาเร็ธ กล่าวในทำนองเดียวกันว่า “ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู” (ลก.1.31)

                คำว่า พระเยซู หมายถึง ผู้ช่วยให้รอด  ในมัทธิว 1.21 บอกชัดเจนว่า “...เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา”   พระเยซูได้ทรงมาบังเกิดในโลกเพื่อจะช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาปและความตาย  ดังนั้น  การบังเกิดของพระเยซูเป็นข่าวดี ข่าวประเสริฐแห่งความรอด เป็นข่าวที่น่าชื่นชมยินดี ซึ่งจะมาถึงแก่คนทั้งปวงทั่วโลก  ถ้าไม่มีวันคริสต์มาส ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร น่ากลัว น่าโศกเศร้า เพราะไม่มีความหวังอะไรเลย  พระคัมภีร์บอกว่า ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป(อฟ.2.1)  คนที่ตายแล้วยังจะมีความหวังอะไร หรือจะทำอะไรได้  เราอาจกลัวผี  เราอาจกราบไหว้รูปเคารพ  เราอาจนับถือศาสนาอื่นๆ  เราอาจนำสัตว์ ไม่ว่าลูกแกะหรือแพะหรือนกพิราบมาถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อจะได้รับการยกโทษเหมือนคนยิวในสมัยพันธสัญญาเดิม แต่ก็ยังอยู่ใต้อำนาจของความบาป เพราะสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาไม่สามารถอภัยโทษความผิดบาปของเราได้   แต่ในวันนี้ เรามีข่าวดีที่พระเยซูได้ทรงบังเกิดแล้ว เพื่อจะช่วยเราที่หลงหายให้รอดจากความผิดบาปของเราทั้งสิ้น  พระองค์ทรงยกความผิดบาปของเราโดยที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขน  ถวายพระองค์เป็นค่าไถ่บาปของเรา   พระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตออกเพื่อยกบาปโทษคนทั้งปวง  

              เมื่อพระเยซูทรงรักษาคนง่อย พระองค์ทรงตรัสว่า บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคิดในใจว่า ใครจะยกความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้น”  พระเยซูตรัสว่า พระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้ (ลูกา 5.20-24)   มีเนื้อเพลงที่เราร้องบ่อยๆ คือ “ท่านอยากจะพ้นจากความบาปของท่านหรือ เชื่อฤทธิ์พระโลหิต ฤทธิ์พระโลหิต ท่านอยากมีชัยเหนือความชั่วร้ายนั้นหรือ จงเชื่อฤทธิ์โลหิตพระเยซู”  มีอะไรที่ล้างความบาปของเราได้หรือ มีแต่พระโลหิตของพระเยซูเท่านั้น ไม่มีทางอื่น   ขอให้เราชื่นชมยินดีในพระเยซูผู้ได้ทรงมาบังเกิด  เราได้รับการยกโทษความผิดบาปของเราแล้วในพระเยซูคริสต์

2.   พระนามของพระเยซู คือ อิมมานูเอล (23)

            “ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล (แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา)

            พระคำข้อนี้เป็นคำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ ก่อนพระเยซูบังเกิดประมาณ 700 ปี  ซึ่งปรากฏอยู่ในอิสยาห์ 7.14  ในสมัยนั้น กษัตริย์อาหัสปกครองยูดาห์  เมื่อกษัตริย์อาหัสได้ยินว่า พันธมิตรของอิสราเอลกับซีเรียกำลังบุกรุก กษัตริย์อาหัสและประชาชนวิตกกังวลมาก  ในเวลานั้น พระเจ้าได้ทรงใช้ผู้เผยพระวจนะไปทำนายถึงองค์อิมมานูเอลเป็นหมายสำคัญ หมายความว่า พระเจ้าจะทรงช่วยยูดาห์ให้ชนะ  คำทำนายนี้เป็นคำทำนายเกี่ยวกับพระเมสิยาห์   มัทธิวได้ประกาศว่า คำทำนายนี้ได้สำเร็จแล้วในพระกุมารเยซู  การบังเกิดของพระเยซูเป็นข่าวดีแห่งอิมมานูเอลสำหรับเราทุกคน เพราะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และสูงส่งได้รับสภาพมนุษย์ เสด็จลงมาโลกนี้ที่ต่ำต้อยสุด และทรงสถิตอยู่กับเรา  อิมมานูเอล พระเจ้าทรงอยู่กับเรานั้น คงมีความหมายสองอย่างสำหรับเรา

              ประการแรก ให้เรามั่นใจว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราทุกเวลาทุกที่   พระเยซูไม่ได้มาบังเกิดเป็นเด็กหนึ่งขวบ หรือผู้ใหญ่ทันที  แต่มารีย์ได้ตั้งครรภ์เหมือนมารดาคนอื่นๆ  พระเยซูก็อยู่ในครรภ์มารดา 9 เดือน เหมือนทารกคนอื่น ๆ เมื่อครบกำหนดเวลา พระเยซูก็ประสูติและเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับเหมือนเด็กคนอื่นๆ  พระเยซูผู้ทรงทราบสภาพของเราทุกอย่าง ทรงสถิตอยู่กับเราในทุกกรณี 

            เมื่อเรามีความเชื่อมั่นว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเราแล้ว คงไม่มีอะไรที่ทำให้เรากลัว หรือวิตกกังวล  กษัตริย์ดาวิดได้สารภาพว่า แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ (สดุดี 23.4)   ลิฟวิงสตัน มิชชันนารีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง ได้รับใช้พระเจ้าที่แอฟริกาด้วยความยากลำบากมากประมาณ 16 ปี แล้วมีโอกาสกลับมาที่อังกฤษ ร่างกายของเขาอ่อนแอมาก เพราะเขาเคยติดเชื้อโรคไข้เลือดออกมาถึง 27 ครั้งแล้ว แขนข้างหนึ่งเคยถูกสิงห์โตกัด แต่เมื่อเขาเทศนาต่อหน้านักศึกษามหาวิทยาลัยเกลสโก เขาได้ให้คำพยานที่ประทับใจมาก “ถึงแม้ว่าชีวิตมิชชันนารีเป็นชีวิตที่ยากลำบากและเหงา แต่มีสิ่งหนึ่งที่หนุนใจข้าพเจ้าให้อดทนจนวินาทีนี้ คือคำสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

            ประการที่สอง ให้เราอยู่กับคนที่ต้องการเรา  คนไม่สบายต้องการหมอฉันใด  คนบาปต้องการพระผู้ช่วยให้รอดฉันนั้น  พระเยซูได้ทรงมาบังเกิดและทรงสถิตอยู่กับเราผู้เป็นคนบาป เพื่อจะช่วยเราให้รอด   เมื่อเรามองดูชีวิตของพระเยซูบนโลกนี้ พระเยซูทรงอยู่กับคนของพระองค์ ทรงรักคนต่ำต้อย ทรงเป็นเพื่อนกับคนที่ต้องการเพื่อน เช่น คนเก็บภาษี และทรงประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน เราก็ควรคิดถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือในวันนี้  คนไม่สบาย คนชรา เด็กกำพร้าพ่อแม่ คนที่ถูกจำจองอยู่ในเรือนจำ คนต่างชาติ แม่ม่าย เป็นต้น 

            พระเยซูไม่ทรงเป็นเจ้าของวันคริสต์มาสครั้งแรกเท่านั้น  แต่เป็นเจ้าของวันคริสต์มาสทุกๆ ปีตลอดไป  เราควรสรรเสริญและโมทนาพระคุณของพระเยซูเท่ากับความเป็นเจ้าของวันคริสต์มาส  นี่เป็นเหตุผลที่เราควรทำความรู้จักเจ้าของวันคริสต์มาส  เจ้าของวันคริสต์มาส คือ พระเยซู พระผู้ช่วยมนุษย์ทุกคน ทุกยุค ทุกสมัย และทุกชาติ ทุกภาษา ทุกเผ่าพันธุ์ให้รอดพ้นจากกรรม  เราจึงได้รับการยกโทษความผิดบาปของเราทั้งสิ้นแล้ว  พระเยซูทรงไม่เพียงช่วยให้เรารอดเท่านั้น พระนามของพระเยซู คือ อิมมานูเอล พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราในวันนี้และตลอดไป  ให้เราระลึกถึงเจ้าของวันคริสต์มาส คือพระเยซู องค์อิมมานูเอลในวันนี้  ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เจ้าของวันคริสต์มาสเป็นเจ้าชีวิตของเราแต่ละคนในวันนี้และตลอดปีใหม่