gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 893
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2011566
เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

230315_2106...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Sermon/คำเทศนา เทศนาเรื่อง เครื่องบรรณาการ

เครื่องบรรณาการแด่พระกุมาร

มธ 2: 9-11

คำนำ                      เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  ยาวนานพันปีว่าดวงดาวเป็นตัวกำหนดความเป็นไปของชีวิตมนุษย์  จึงมีผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเรียกว่า...โหร....ถ้าเป็นความรู้เกี่ยวกับดวงชะตาราศีก็เรียกว่า  โหราศาสตร์  อาชีพหนึ่งที่ฮิตมากในปัจจุบันคือ  หมอดู  ......ดวงชะตาราศีของคน.....นี่เป็น

เครื่องบรรณาการแด่พระกุมาร

 

มธ 2: 9-11

คำนำ                      เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  ยาวนานพันปีว่าดวงดาวเป็นตัวกำหนดความเป็นไปของชีวิตมนุษย์  จึงมีผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเรียกว่า...โหร....ถ้าเป็นความรู้เกี่ยวกับดวงชะตาราศีก็เรียกว่า  โหราศาสตร์  อาชีพหนึ่งที่ฮิตมากในปัจจุบันคือ  หมอดู  ......ดวงชะตาราศีของคน.....นี่เป็น

 1. ความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับดวงดาว

                ก. ความเชื่อเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกเป็นไพ่ยิปซี  หมอดูรายมือ  หมอสะเดาะเคราะห์  เดี๋ยวนี้จะดูดวงไม่ต้องเดินเดินทางไกล  ในอินเตอร์เนต  ในweb ต่างๆ  สามารถดูดวงผ่านเครือข่ายมือถือได้....เบื้องหลังความเชื่อเหล่านี้พวกเขาเชื่อว่า  เกี่ยวข้องกับดวงดาวที่อยู่บนฟ้า....หรือเรียกสั้นๆว่า  “ ดวง ”  บางคนจึงไม่กระตือรือร้นทำอะไรเพราะมันขึ้นกับดวง

                     EX. มีคนกล่าวเล่นๆว่า  คนราดวงจะดีขายขี้  ( ขี้ดิน  ขี้ทราย ) ก็รวย  คนเราดวงจะซวยขายทองก็เจ๊ง

                ข. คริสเตียนเราไม่เชื่อเกี่ยวกับดวง  เชื่อว่าความเป็นไปของชีวิตอยู่ที่การทรงนำของพระเจ้า  พระเจ้าทรงสร้างดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  ดวงดาวเพื่อกำหนดวัน  ฤดู  และเวลาสำหรับมนุษย์  แต่ในบางครั้งพระเจ้าก็ทรงสำแดงหมายสำคัญผ่านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  และดวงดาวด้วย  การที่โหราจารย์ได้ตามดวงนั้นมาจากทางตะวันออก เพื่อค้นหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่มาบังเกิดโดยสังเกตจากดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้า  จนดาวนั้นมาหยุดอยู่เหนือพระกุมารนั้น  นี่เป็นอีกหลักฐานหนึ่งในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงใช้ธรรมชาติเป็นหมายสำคัญของการเสด็จมาของพระเยซู  ในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าทรงสำแดงแก่มนุษย์ทางธรรมชาติมากมายเช่น  ดวงอาทิตย์ไม่ตกจากฟ้า  เว้น.....ลาที่พูดภาษามนุษย์กับบาลาอัมที่ขี่และบังคับมันไปแช่งชนชาติของพระเจ้า....ฯลฯ 

 2.  โหราจารย์ตามดวงดาวจนพบพระเยซูและนมัสการพระองค์

                เขาพบพระเยซูแล้วนมัสการพระองค์เพราะเขารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและไม่เพียงนมัสการแต่ได้ถวายของขวัญเป็นบรรณาการแด่พระเยซู 3 สิ่ง ซึ่งมีความหมายสำคัญอย่างยิ่ง

1.1       ทองคำ  เป็นของมีค่า  มีความหมายเล็งถึงพระเยซูผู้เสด็จมานั้นพระองค์จะเป็นกษัตริย์ผู้ครอบครองพงศ์พันธุ์อิสราเอล ซึ่งการปกครองของพระองค์นั้นไม่มีที่สิ้นสุด.....ราชวงศ์ต่างๆของบรรดากษัตริย์ทั้งหลายในโลกนี้มีวันสิ้นสุด........ไม่ว่าราชวงศ์อู่ทอง ( อยุธยา )  ราชวงศ์แมนจู  ถัง  ( แห่งจีน )  ราชวงศ์ ชารี ( แห่งอิหร่าน )  การเป็นกษัตริย์ของพระเยซูจะไม่สิ้นสุด  การครอบครองของพระเยซูสืบไปเป็นนิตย์ ......อาณาจักรของพระเยซูเป็นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณจิต  ไม่ใช่อาณาจักรแห่งโลกนี้  คริสตจักรก็เป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของพระเจ้าที่พระเยซูทรงครอบครอง

 1.2       กำยาน  เป็นเครื่องหอมบูชาในพระวิหาร  มีความหมายเล็งถึงพระเยซูผู้เสด็จมานั้นพระองค์จะทรงเป็นมหาปุโรหิต......ผู้ถวายเครื่องบูชาแทนมนุษย์ทุกคนทั่วโลก  ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้เดียวที่นำความรักเมตตาของพระเจ้ามาสู่มนุษย์  ขณะเป็นคนบาปอยู่  และทรงเป็นผู้เดียวที่นำมนุษย์กลับคืนดีกับพระเจ้าทรงพระชนม์ชีพของพระองค์  ( โรม 5:8-11 )   1.3       มดยอบ  เป็นน้ำมันสำหรับอาบศพ มีความหมายเล็งถึงพระเยซูผู้เสด็จมาจะเป็นผู้รับใช้ทนทุกข์ ( Suffering  Servant ) ที่ต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่คนบาปให้รอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์เองจะเห็นว่าเครื่องบรรณาการที่โหราจารย์ถวายแด่พระเยซูนั้นแสดงถึงฐานะ  หน้าที่ของพระเยซู  พระผู้ช่วยให้รอดของโลกท่านทั้งหลายเราจะถวายอะไรเป็นเครื่องบรรณาการแด่พระเจ้าที่พระองค์ทรงพอพระทัย        เช่นเดียวกันแม้ชีวิตจะดูต่ำต้อย  ไร้ค่า  เป็นคนบาป  แต่ชีวิตของเราสามารถถวายแด่พระเจ้าและทรงพอพระทัยรับชีวิตเราเป็นบรรณาการแด่พระองค์ได้

  1. ท่าทีของชีวิตเราที่เป็นบรรณาการแด่พระกุมารเยซูควรเป็นท่าทีอย่างไร

        3.1   ท่าทีของทองคำ   คือ  การยอมรับให้พระเยซูเสด็จมาบังเกิด  มาครอบครองในชีวิตของเรา  ให้พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตของเราจริงๆ  อย่าเหยียบเรือสองแคม....พระเยซูตรัสว่า จงรัก ( จงรักภักดี )พระเจ้าสุดจิตสุดใจ สุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้า.....และบอกอีกว่า  ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนาย.....จะปรนนิบัติพระเจ้าและปรนนิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้....หมายถึงว่า  เมื่อเราเชื่อพระเยซูแล้วพระองค์จะต้องเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งในชีวิตของเรา  ไม่ว่าเงินทอง  ทรัพย์สมบัติ  สัตว์เลี้ยง  ความสนุกสนานในโลก……สิ่งเสพติด อบายมุขทั้งหลายต้องเลิก....

        3.2  ท่าทีของกำยาน  คือ  การยอมถวายตัวเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า  โรม 12:1-2  ให้ชีวิตเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต  บริสุทธิ์  เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า (ต้องไม่ดำเนินชีวิตตามอย่างคนในยุคนี้ )  ผู้ถวายกำยานนั้นเป็นปุโรหิตเท่านั้น....เราจะต้องทำหน้าที่ของปุโรหิตหลวงของพระเจ้า...ผ่านชีวิตของเรา 

3.  ท่าทีของมดยอบ  คือ  การเป็นผู้ที่เสียสละชีวิตรับใช้พระเยซู  พระเยซูตรัสว่า  “ ผู้ใดใคร่จะได้ชีวิตผู้นั้นจะเสียชีวิต  แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด”  ไหนๆเราเกิดมาครั้งหนึ่ง  บางคนอาจเป็นมะเร็ง  บางคนอาจท้องร่วง  บางคนเป็นโรคหัวใจ  เบาหวาน ไหล  ตาย  เราจะตายทั้งทีทำไมไม่ตายเพื่อพระเยซู  การตายเพื่อพระเยซูเป็นการได้กำไร   การถวายชีวิตเป็นมดยอบแด่พระเยซู  เกี่ยวข้องกับการยอมรับใช้ทนทุกข์เพื่อพระเยซู  ( Suffering  Servant )  ทนทุกข์เพราะพระนามของพระเยซู 

     บทส่งท้าย
     ท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 2010  เราไม่รู้ว่าปีใหม่  เราต้องพบต้องเจออะไรบ้าง....แต่ปีใหม่กำลังเตือนเรารู้ว่าเวลาของเราในโลกนี้เหลือน้อยลงเต็มที่.....สิ่งต่างๆที่พระเยซูทรงตรัสไว้กำลังอุบัติขึ้น เหล่านี้เป็นหมายสำคัญถึงการเสด็จมาของพระองค์  เราต้องเตรียมพร้อมเสมอ  เมื่อพระเยซูเสด็จมา 2 คนที่ทุ่งนา จะรับคนหนึ่ง ละคนหนึ่ง หญิง 2 คนโม่แป้งอยู่จะรับคนหนึ่งและละคนหนึ่งไว้......ท่านแน่ใจหรือว่าท่านจะเป็นผู้นั้นที่ถูกรับใช้  เหตุฉะนั้นก่อนวันเวลามาถึง  ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซูด้วยการถวายชีวิตของเราเป็นทองคำ  กำยาน  มอดยอบ แด่พระองค์เสียวันนี้ก่อนที่จะสายเกินไป   อาเมน.