gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2125406
เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

225537_2106...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Ministry/พันธกิจ * นมัสการขอบคุณพระเจ้า YMCA.เชียงใหม่ สาขาเชียงราย

วันเสาร์ที่ 8 ตค.2016  เวลา 16.00 น.


สมาคม YMCA.เชียงใหม่ สาขาเชียงราย จัดนมัสการขอบคุณพระเจ้าประจำปี 2016 ณ ห้องสุพรรณิการ์ YMCA.เชียงราย นำนมัสการโดย ศจ.วิเชียร จันทร์หอม รักษาการหัวหน้าฝ่ายศาสนกิจโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค  อธิษฐานเผื่อพันธกิจของ YMCA โดย คศ.มยุรี แสงสว่าง ศบ.คจ.วังธรรม เทศนาโดย ศจ.สุทิน กุมาทะ ผู้จัดการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คกล่าวรายงานพันธกิจของสมาคม โดย คุณสดศรี บุญทนุวัง ผู้อำนวยการ YMCA เชียงราย  กล่าวขอบคุณ โดย ผป.สมบูรณ์ ปัญญาพฤกษ์ นายกสมาคม YMCA เชียงใหม่ สาขาเชียงราย ซึ่งมีพนักงานในส่วนต่างๆมาร่วมนมัสการ และสมาชิกคจ.วังธรรม มาร่วมนมัสการทั้งหมดประมาณ 100 คน ขอบคุณพระเจ้า

วันที่ 7-8 ตค.2016

ผป.ฟองจันทร์ เรือนสุภา นำคณะสตรีทั้งหมดจำนวน 5 คน ( ผป.ดารา ปัญญาพฤกษ์ , ผป.วัฒนา บรมพิชัยชาติกุล , ผป.อรอนงค์ สุภาวรรณ์ , มน.สุแก้ว เจริญพร )เข้าร่วมการอบรมและประชุมประจำปีสตรีภาค 2 เชียงราย ณ คจ.ฟาร์มสัมพันธกิจ