gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2125647
เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

230315_2106...
Image Detail
Home บทความ ที่พักใจ * บทความศาลาพักใจที่ 21

 

ที่พักใจ 21
พระดำรัส ล้ำค่าของพระคริสต์  มธ.5:49
"เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ดีรอบคอบ. เหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เป็นผู้ดีรอบคอบ"


เมื่อประโยคขึ้นต้นด้วยคำว่า. "เหตุฉะนี้" ย่อมแสดงว่าประโยคต่อไปนี้มีความเชื่อมโยงกับประโยคก่อนหน้านี้ พระดำรัสชองพระคริสต์ตรงนี้นับเป็นการกล่าวถึงความสืบเนื่องของคำเทศนาบน ภูเขากับพระลักษณะของพระเจ้าพระบิดาว่าทรงเป็นผู้ดีรอบคอบ เพราะคำสอนเรื่องผู้เป็นสุขทุกประการเล็งถึง พระลักษณะของพระบิดาทั้งสิ้น พระดำรัสของพระคริสต์วันนี้ นับเป็นการเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์ ที่มีต่อสาวกของพระองค์ทุกคน

 

ที่ต้องการให้เขาเป็นผู้ดีรอบคอบโดยรับเอาพระลักษณะของพระบิดาเป็น แม่แบบ เป็นเป้าหมาย ให้เขาเป็นคนดีจริงๆ ให้เขาเป็นคนดีที่มีมาตรฐานของพระบิดาไม่ใช่เป็นคนดีแต่ตัว ไม่ใช่เป็นคนดีแต่ปาก ไม่ใช่เป็นคนดีแต่เปลือกนอก

 

พระดำรัสตรงนี้มีนัยยะอย่างน้อย สามประการ
ประการแรก เป็นการสอนให้สาวกรู้จักการกำหนดเป้าหมายชีวิต เป้ามายการรับใช้ที่สูงส่ง โดยไม่เอาแบบอย่างจากมาตรฐานของมนุษย์ แต่ให้เอาแบบอย่างพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ซึ่งมีความหมายว่า ให้ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ทีสูงที่สุด แม้จะต้องเอาแบบอย่างจากพระบิดา ผู้ทรงเป็นผู้ดีรอบคอบ มาเป็นแม่แบบ มาเป็นเป้าหมายก็ต้องทำ เพื่อชีวิตของเราจะดำเนินทางเดียวคือ "ทางขึ้น" เท่านั้น มีภาษิตฝรั่งที่กล่าวว่า "ถ้าคุณใช้ธนูยิ่งไปที่พระอาทิตย์เที่ยงวันทุกๆ วันอย่างสม่ำเสมอ. แน่นอนคุณไม่มีวันยิงถึงพระอาทิตย์ได้ แต่เชื่อเถอะ คุณจะยิงได้สูงขึ้นทุกๆ วัน

ประการที่สอง พระคริสต์ไม่ได้สอนสาวกให้กระทำสิ่งที่ไม่สมควร โดยการยกตนเท่าเทียมพระเจ้าผู้เป็นผู้ดีรอบคอบ ไม่เหมือนซาตานที่ยุยงอาดามและอีวาให้ละเมิดคำสั่งห้ามของพระเจ้า โดยกินผลไม้นั้น เพียง เพราะซาตานหลอกลวงว่าเขาจะเป็นเหมือนพระเจ้า เขาจึงกิน หวังจะเป็นเหมือนพระเจ้าตามคำของมาร คำสอนของพระคริสต์ตรงนี้ เป็นการยกย่องพระเจ้า เป็นการถวายเกียรติพระเจ้า พระบิดาผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ว่าพระองค์เท่านั้นที่สมควรสาวกของพระองค์จะนำมาเป็นแม่แบบของชีวิตและเป้า หมายในการรับใช้ คือมุ่งสู่การเป็นผู้ดีรอบคอบ ตามแบบของพระเจ้าเท่านั้น

ประการที่สาม พระดำรัสนี้พระองค์ประสงค์ให้บรรดาศิษย์ของพระองค์เลือกฝ่ายให้ชัดเจน โดยให้เลือกที่จะเป็นแบบของพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ที่เป็นผู้ดีรอบคอบ อย่าเป็นแบบ "ข้าสองเจ้า บ่าวสองนาย" ท่านจะให้หัวใจแก่พระเจ้า และแก่มารด้วยไม่ได้ ท่านจะใช้ปากสรรเสริญพระเจ้าและยกย่องมารและสมุนของมันด้วยไม่ได้ ท่านจะเอาแบบทั้งจากพระเจ้าและแบบจากมารซาตาน ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ท่านจะเอาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ไปเปรียบเทียบกับพระอื่น หรือสิ่งอื่นไม่ได้เป็นอันขาด ผู้นำคริสตจักรหลายคนกระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม ด้วยการอ้างพระเจ้ากับสิ่งอื่นๆ ในสากลโลก เช่นกำกล่าว อวยพร ที่มักจะพูดว่า "ขอให้พระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ทรงอวยพระพรท่าน"

สาวกต้องเลือกและประกาศชัดเจนว่าชีวิตของเขาเป็นของพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์เท่านั้น ศิษย์ของพระคริสต์ สาวกของพระคริสต์ ทำได้อย่างเดียวคือยกย่องพระเจ้า มีแบบอย่างชีวิตอย่างเดียวคือ แบบอย่างจากพระบิดาผู้ทรงเป็นผู้ดีรอบคอบเท่านั้น เป็นคนดีมาตรฐานเดียวคือ คนดีมาตรฐานของพระบิดา หรือมาตรฐานสวรรค์เท่านั้น

นี้คือคำสอนที่เราเรียกว่าคำสอนที่ล้ำค่าจริง