gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2095732
เรามี 48 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

230315_2106...
Image Detail
Home บทความ ที่พักใจ บทความ ศาลาพักใจ"พระดำรัสล้ำค่าของพระคริสต์ 5 "

ที่พักใจ  โดย. ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น
พระดำรัสล้ำค่าของพระคริสต์ 5


พระดำรัสล้ำค่าของพระคริสต์วันนี้ เป็นหนึ่งในชุดคำสอนว่าด้วย
ความสุข9ประการของพระองค์
จากพระธรรมมัทธิว 5:3

"บุคคลผู้ใด รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณ ผู้นั่นเป็นสุข

เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา"

พระคัมภีร์ภาษาไทยใช้คำว่า "ผู้นั้นเป็นสุข"
ภาษาอังกฤษใข้คำว่า "blessed one" คือ "ผู้ได้รับพร"

มื่อเราอ่านและศึกษาเราจะพบความจริงว่า คำว่า
"ความสุข"หรือ "ได้รับพร" นี้ เราจะพบความจริงว่า
คำๆ นี้มีความหมายที่ตรงกันข้ามกัน
ระหว่าง โลก กับ สวรรค์
ระหว่างความสุขแบบโลก หรือแบบมนุษย์
กับควาสุขแบบของพระเจ้า

พระคริสต์สอนว่า ความสุขเป็นของยุคคลที่
รู้สึกตน หรือสำนึกตน หรือค้นพบตนเองว่า
เป็นคนอับจน ยากไร้ ไร้ค่า ไร้คุณภาพ
ทางฝ่ายจิตวิญญาณของตน
คือจิตวิญญาณที่ว่างเปล่า ที่ความหมาย มีค่าเป็น "ศูนย์"
ความสำนึกนี้นำมาซึ่งการยอมรับความไร้ค่าของตนเอง
ความสิ้นหวังของตนเอง
มีผู้กล่าวว่า
" The man who is poor in spirit is the man
who has realized that,
"things" mean "nothing",
and that "God" means "everythings."

บุคคลผู้รู้สึกบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณคือผู้ค้นพบว่า
ตนเองเป็นผู้สิ้นหวังอย่างสิ้นเชิง และเขาได้มอบความไว้วางใจทั้งสิ้นไว้ในพระหัคถ์ของพระเจ้า
ให้พระองค์เป็นผู้ทรงนำ
เขาค้นพบสัจจะว่า
"สิ่งของสารพัด" นั้นไร้ค่า
แต่ "พระเจ้า" นั้นมีค่ามีความหมายกับทุกเรื่องราว

ส่วนโลกสอนแบบตรงกันข้ามว่า ความสุขต้องเกี่ยวกับ
ความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ ต้องมากมาย ต้องล้นฟ้า
ต้องเหลือกินเหลือใช้
ความสุขแบบของโลก แบบของมนุษย์ จะจบลง จะสิ้นสุดลง
เมื่อเขาล้มหายตายจากโลกนี้ และสิ่งที่เขาคิดว่าเป็น "ความสุข"
จะทิ้งไว้ข้างหลัง ไร้ค่าสำหรับเขาต่อไป
ส่วนจิตวิญญาณของเขาจะไปสู่ความมืดมิดของความตาย

แต่ความสุขแบบของพระคริสต์ ในพระดำรัสล้ำค่าของพระองค์
เป็นความสุขที่เกิดจากสำนึก และการยอมรับ
ความยากไร้ อับจน ความไร้ค่า และความสิ้นหวังทางจิตวิญญาณของตน จนต้องมอบชีวิต
ของตนให้กับพระเจ้าเป็นผู้จัดการ
แต่เขากลับได้รับรางวัล
และรางวัลดังกล่าวกลับยิ่งใหญ่กว่าโลกทั้งโลกที่เต็มล้น
ด้วยความมั่งคั่งของเนื้อหนัง
เพราะรางวีลดังกล่าวคือ "แผ่นดินสวรรค์"
เขาจะได้รับแผ่นดินสวรรค์เป็นรางวัล ซึ่งนับเป็นการรับรอง การันตีว่า "ความสุขแท้" จะเป็นของเขาในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าสืบไปเป็นนิรัรดรกาล

ให้เราสำรวจจิตวิญญาณของเราเสมอ
อย่าพอใจที่พบความมั่งคั่งในขีวิตของตน เพราะความมั่งคั่งฝ่ายจิตสิญญาณที่เราพบเอง
มันจะเป็นเช่น
ความชอบธรรมของพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์

ค้นให้พบว่าเราบกะร่องฝ่ายจิตวิญญาณ
แล้วเราจะเป็น"ผู้เป็นสุข"
เพร่ะเราจะได้แผ่นดินสวรรค์เป็นรางวัล

พระดำรัสนี้ล้ำค่าจริงๆ
ขอบคุณพระเจ้า