gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2095770
เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

205767_2047...
Image Detail
Home บทความ ที่พักใจ * บทความที่พักใจ "พระดำรัสล้ำค่าของพระเยซูคริสต์ 3 "


ที่พักใจ  ( ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น )

พระดำรัสล้ำค่าของพระคริสต์ 3        มธ.4:10

"บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้ว และทุกต้นที่ไม่เกิดผลดี จะต้องตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟ" ทุกคนเมื้อกลับใจบังเกิดใหม่แล้ว เขาไม่อาจยืนยันกับใครได้ด้วยเพียงคำพูดเท่านั้น หรือเพียงการแสดงเอกสารใบรับบัพติสมาว่า ตนได้กลับใจบังเกิดใหม่แล้ว แต่ทุกคนต้องยืนยัน หรือพิสูจน์ การบังเกิดใหม่ของตน ด้วยผลแห่งชีวิต

คือผลดีที่เกิดจากชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ผลดังกล่าวคือพระประสงค์ที่พระเจ้ามีในชีวิตของเราทุกคน ถ้าเราจะมองเลยไปถึงพระดำรัสล้ำค่าที่จะนำมากล่าวในภายหลัง แต่มีความเกี่ยวข้องกับพระดำรัสในวันนี้คือ เมื่อพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่า "เราได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ เพื่อให้ไปเกิดผล"

 

จึงนับได้ว่า พระประสงค์เดียวในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของเราก็คือ ให้เราเกิดผล อันเป็นการพิสูจน์ว่า เราเป็นผู้บังเกิดใหม่แล้วจริงๆ แล้วถ้าชีวิตไม่เกิดผลล่ะ จะมีอะไรเกิดขึ้น คำตอบมีให้ไว้แล้วในพระดำรัสล้ำค่าในวันนี้ นับเป็นคำตอบเดียว นับเป็นทางเลือกเดียว คือ "ต้องตัด ทิ้งเสียในไฟ" คือตัดออกจากพระองค์ และพินาศในไฟ พระดำรัสล้ำค่านี้ชี้ให้เราเห็นพระเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่า เมื่อผู้ปลูกปลูกตนไม้แล้ว ก็วางขวานไว้ที่โคนต้นของมันเลย เป็นการเตือนใจ เตือนสติ ว่าหน้าที่ของเจ้าคือการเกิดผล เพราะพระเจ้าปลูกเจ้าไว้ในดินดี รดน้ำใส่ปุ๋ยให้เจ้า เมื่อเจ้าโต เจ้าต้องให้สำเร็จตามความตั้งใจของผู้ปลูก คือออกผลมาก เมื่อไม่ออกผลมากก็ไม่ต้องมีแผนที่สอง หรือแผนที่สาม ว่าจะทำอะไรต่อไปกับค้นไม้ที่ไม่เกิดผลนั้น เพราะขวานวางไว้แล้ว คำตอบเตรียมไว้แล้วตั้งแต่ปลูก มีเพียงแผนนี้แผนเดียวเท่านั้น

การเกิดผลแสดงถึงการเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ ไม่ได้โตเพียงบางส่วน เช่น ต้นใหญ่ใบหนา กิ่งเยอะ ใบเยอะ แต่ขาดอย่างเดียว คือผล นับว่าเป็นต้นไม้ที่โตอย่างไม่สมบูรณ์ การเกิดผลเป็นพยานหลักฐานยืนยันว่า ต้นไม้ต้นนี้โตขึ้นอย่างสมบูรณ์จริงๆ สมาชิกของคริสตจักรต้องโตขึ้นและเกิดผลมาก ในคริสตจักรของเราอาจมีสถิติจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น แต่หากเขาไม่ได้โตขึ้นจนเกิดผลได้ คริสตจักรก็แค่อ้วนออกเท่านั้นเอง หรือเหมือนดังคำกล่าวว่า "คริสตจักรของเราเพิ่มพูนจำนวนสมาชิกที่เป็นเพียงทารกฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั่นเอง จำคำของท่านเปโตรที่สอนเราใน 2 ปต.3:18 ว่า "ขอท่านทั้งกลายจงจำเริญขึ้น ในพระคุณและในความรู้ที่มาจากพระเยซูคริสต์"

ฝากเรื่องต่อไปนี้ไว้ด้วย มีคนถามชาวประมงที่จับปลาไม่ได้ว่า "จับปลาได้บ้างไหม ท่านทอดแห วางอวนในทะเลลึกหรือเปล่า หรือว่าทั้งแหและอวนของท่านยังวางอยู่แทบเท้าท่าน เรือของท่านจอดอยู่ที่ท่าตลอดเวลา เพราะท่านกลัวการออกทะเลใช่ไหม ท่านไม่กล้าออกจากฝั่ง เพราะท่านกลัวความล้มเหลวใช่ไหม โอ พี่น้องมีหนทางเดียวเท่านั้นที่ท่านจะเป็นผู้จับปลาได้

ทางนั้นคือ ยกแห แบกอวนของท่าน ขึ้น และออกตามพระองค์"