gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2095820
เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

225537_2106...
Image Detail
Home บทความ ที่พักใจ * บทความที่พักใจ "พระดำรัสล้ำค่าของพระเยซูคริสต์ 2 "

 

 

ที่พักใจ พระดำรัสล้ำค่าของพระคริสต์ 2      โดย  ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น

วันนี้คือ "จงกลับใจบังเกิดใหม่ เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว" มธ.4:17


มีคริสตจักรแห่งหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลเข้าสู่ธรรม(Lent) ชั้นเรียนรวีวารศึกษาผู้ใหญ่ได้ประชุมพิจารณาความหมายของคำว่า "การกลับใจบังเกิดใหม่" เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรม พวกเขาได้ออกเสียงลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า ความหมายของ การกลับใจบังเกิดใหม่คือ

 

 

1. ความรู้สึกสำนึก เสียใจ ในความผิดบาปที่พวกเขาได้กระทำในเวลาที่ผ่านมา

2. พวกเขาสัญญาว่าจะประพฤติตนให้ดีขึ้นในช่วงปีต่อไป

อาจารย์ที่สอนชั้นเรียนนี้ ไม่พอใจในมติดังกล่าว และบอกแก่ทุกๆ คนว่า อาจารย์ไม่เห็นด้วยกับมตินี้ เพราะชั้นเรียนนี้มีมติอย่างนี้ทุกปี และทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมทุกปีเช่นกัน ทั้งนี้เพราะความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับการกลับใจบังเกิดใหม่ เป็นความเข้าใจที่ผิดการกลับใจบังเกิดใหม่  ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง หรือความพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก โดยหวังผล ตอบแทนบางประการ เช่น ให้คนทั่วไปเห็น และชื่นชมว่า ตนเป็นคนใหม่แล้วาจาไม่พูดหยาบคาย อาจไม่ด่าใคร ไปโบสถ์บ่อยขึ้น แสดงตนเป็นคนเคร่งครัดศาสนา ชอบอ้างพระเจ้า ชอบอ้าพระคัมภีร์ ทั้งนี้มีการคาดหวัง การเคารพยกย่อง คาดหวังผลสำเร็จในธุรกิจของตน คาดหวังในตำแหน่งหน้าที่ การกลับใจบังเกิดใหม่ ไม่ได้เริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก

แต่ต้องเริ่มจากภายในจิตใจ ภายในจิตวิญญาณ ไม่ใช่ด้วยความพยายาม หรือการกระทำของตนเอง แต่ต้องอาศัย การดลใจจากฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น พระดำรัสล้ำค่าประโยคนี้พระองค์ตรัสชัดเจนว่า การกลับใจบังเกิดใหม่ที่พระองค์เรียกร้องนี้ เป็นการย้ำเตือนถึงความสำคัญ ของการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ที่กำลังใกล้เข้ามา พระองค์ตรัสว่า "จงกลับใจเสียใหม่ เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว" เราจึงจำเป็นรับการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ซึ่งจะสามารถควบคุมพฤติกรรมภายนอกเหมดสิ้น เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก จึงไม่สามารถเตรียมเราเพื่อเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้

ด้วยเหตุนี้เราจึงมองเห็นสาระสำคัญในคำเทศนาบนภูเขาของพระคริสต์เจ้า

ล้วนแต่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจทั้งสิ้น ถ้าทุกคนกลับใจบังเกิดใหม่ รับการเปลี่ยนแปลง จากภายในโดยเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกโดยการกระทำของตนเอง บัญญัติของโมเสสก็ไม่จำเป็นนำมาบังคับใช้ เช่นไม่ต้องยอกหรอกว่า "อย่าฆ่าคน" เพราะจะไม่มีใครคิดฆ่าคนอีกแล้ว เมื่อภายในจิตใจของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลง ความโกรธแค้น ความเกลียดชังจะไม่มีในใจ ความรักกันจะเข้ามาครอบครองแทน ความโกรธ ความอาฆาตมาดร้ายจะถูกกำจัดออกไปหมดสิ้น เมื่อจิตใจรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว ไม่ต้องบอกหรอกว่า "อย่าลักทรัพย์"หรืออย่าโน่น อย่านี่อีกต่อไป เพราะทุกคนรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในหมดแล้ว  เป็นคนที่กลับใจบังเกิดใหม่จริงๆ

ใครได้รับเช่นนี้ก็จะเห็นเองว่า "พระดำรัสของพระคริสต์นี้ล้ำค่าจริงๆ"

บุญรัตน์ บัวเย็น