gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2125455
เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

205767_2047...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Story/บทความ คำพยานจากศบ.

ประวัติส่วนตัวศิษยาภิบาล

 

ชื่อ  ศจ.อาสกรณ์     นามสกุล   นาปัง     เกิดวันที่    9 พย.2510         อายุ  42  ปี

ที่อยู่   410/1 บ้านไร่ หมู่ 19  ถ.บ้านไร่   ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000

โทรศัพท์   053-748052    มือถือ    086-1987749

การศึกษา      สายสามัญ    ม.6  รร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย  พศ. 2528

                   ศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  โรงเรียนกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ( B.I.T. )

                                      พศ. 2535 ( คศ.1992 )

                                      ปริญญาโท พระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ

                                      พศ. 2552  ( คศ.2009 )

สถานภาพ      สมรส     ภรรยาชื่อ   นางเอราวัณ   นาปัง   เกิดวันที่  13 พย.2512

การศึกษา        ปริญญาตรี สาขา ปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ พศ.2535

อายุ   40  ปี   ที่ทำงาน   มูลนิธิบ้านพักพิง เชียงราย  โทรศัพท์    053-746299

จำนวนบุตร   2  คน   

1. ดญ.อิสสิริยา  นาปัง   อายุ  14 ปี  เรียนชั้น ม. 3  รร.เชียงรายวิทยาคม

2. ดญ.อาทิตยา  นาปัง   อายุ  11 ปี  เรียนชั้น ป. 6  รร.เชียงรายวิทยาคม

 

ประวัติการทำงาน

          -   เมย.1992 - เมย.1994     รักษาการณ์ศิษยาภิบาล ศาลาธรรมลานสัก ภาค 7

                                      397 หมู่ 2 ต.ลานสัก  อ.ลานสัก  จ.อุทัยธานี  61160

          -   พค.1994 - เมย.1995     รักษาการณ์ศิษยาภิบาล คริสตจักรตาคลี  ภาค 7

                                      224/1 ถ.มิตรสัมพันธ์  อ. ตาคลี  จ.นครสวรรค์  60140

          -  พค.1995-เมย.2001        ศิษยาภิบาล คริสตจักรสวนดอก  ภาค 2 เชียงราย

                                      หมู่ 3  ต.สวนดอก  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000

          -  พค.2001-มิย.2005          ผู้ประสานงาน ศูนย์พันธกิจม้ง ภาค 2 เชียงราย

                                      627  ถ. วิเศษเวียง ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000

          - พค.2005- ปัจจุบัน           ศิษยาภิบาล คริสตจักรวังธรรม ภาค 2 เชียงราย

                                      394/9 หมู่ 19 ถ.บ้านไร่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000