gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2125655
เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

205767_2047...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Story/บทความ รักอาลัย ดร.แม้น พงศ์อุดม


รักและอาลัย
ดร.แม้น พงศ์อุดม

    นับได้ว่าเราสูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณภาพและความรู้ไปอีกท่านหนึ่งในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน หลังจาก ศจ.ดร.กมล อารยะประทีป ได้ประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิตไป ต่อมาก็ได้รับข่าวที่น่าเศร้าอีกนั่นก็คือ พ่อแม้น ของเราทั้งหลาย หรือดร.แม้น พงศ์อุดม ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับมา เมื่อวันที่ 6 กย.2009รักและอาลัย ดร.แม้น พงศ์อุดม

 

 

 

   นับได้ว่าเราสูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณภาพและความรู้ไปอีกท่านหนึ่งในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน หลังจาก ศจ.ดร.กมล อารยะประทีป ได้ประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิตไป ต่อมาก็ได้รับข่าวที่น่าเศร้าอีกนั่นก็คือ พ่อแม้น ของเราทั้งหลาย หรือดร.แม้น พงศ์อุดม ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับมา เมื่อวันที่ 6 กย.2009

   ท่าน ดร.แม้น พงศ์อุดม ได้มาเป็นวิทยากร เทศนาฟื้นฟูให้กับคริสตจักรวังธรรม ทุกๆปีมาเป็นระยะเวลา ประมาณ 2-3 ปี ที่ผ่านมาข้าพเจ้ามั่นใจว่า คริสตจักรวังธรรมเป็นคริสตจักรสุดท้าย ที่ท่าน ดร.แม้น ได้มาเทศนา ฟื้นฟูให้กับสมาชิกในคริสตจักร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สค.2009 ตลอดทั้งวัน ท่านได้เทศนา และสอนพระคัมภีร์ภาคบ่าย ในหัวข้อ “ขบวนการการเป็นคริสต์” จากพระธรรม ฟีลิปปี 4.13 ท่านได้เน้นย้ำเสมอว่า ถ้าอยากจะให้คริสตจักรเจริญเติบโต ต้องพัฒนาคุณภาพของสมาชิกให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (เอกภาพ)  2 ด้าน คือ ให้มีความเชื่อ (ความรู้)ถึงพระบุตรของพระเจ้า คือพระคริสต์ และมีความรู้ (เข้าใจ) ในพระวจนะของพระเจ้า เพื่อ คริสตจักรจะเติบโตสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์

   ส่วนตัวของข้าพเจ้า กล้าพูดได้เต็มปากว่า ที่ข้าพเจ้าสามารถสำเร็จการศึกษา (เขียนวิทยานิพนธ์) มหาบัณฑิต (ปริญญาโท ) จากพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ทันกำหนดแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยก็ว่าได้ เพราะคำแนะนำและการชี้แนะของท่าน ดร.แม้น ถ้าหากไม่ได้ท่านเข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาในช่วงสุดท้าย ข้าพเจ้าคิดว่าปีนี้คงหมดสิทธิ์จบการศึกษา และรับปริญญากับเพื่อนๆคนอื่นๆแน่ๆ

     แม้ว่าเราจะรักและอาลัยท่านมากเพียงใดก็ตาม แต่พระเจ้าก็ทรงรักท่าน ดร.แม้น มากกว่าพวกเรา จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับพระเจ้า ที่ได้รับเอาท่านไปอยู่กับพระองค์ เพื่อท่านจะได้พักผ่อน และ ท้าทาย เชิญชวนเราทั้งหลาย ให้รับหน้าที่ สืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน ดร.แม้น กันต่อไป คณะธรรมกิจและคริสต์สมาชิกคริสตจักรวังธรรมทุกๆคน ร่วมรำลึกละไว้อาลัย ด้วยหัวใจแห่งความรัก และสำนึกในพระคุณของท่าน ที่ได้มาเทศนาสั่งสอน ตลอด 2-3 ปี ที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณ...

 คริสตจักรวังธรรม

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2009