gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 893
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2011565
เรามี 41 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

225537_2106...
Image Detail
Home * ชาติพันธุ์ไตหย่า * การประชุมไตหย่าประจำปี 2013

วันเสาร์ที่ 30 มีค.2013

 

 

ณ คริสตจักรประชากิตติสุข การประชุมประจำปีชาติพันธุ์ไตหย่าในปี 2013 เวลา 10.00 น.

เริ่มการประชุมโดยการแบ่งปันข้อคิดจาก ศจ.บุญยืน ชัยประเสริฐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

ชี้แจงผลงาน กิจกรรมการดำเนินการตลอดปี 2012 โดย ผป.ปราณี รีวงศ์ รองประธานฯ มีการ

นำเสนอโครงการสร้างศูนย์ชาติพันธุ์ไตหย่า ณ ที่ดินของคริสตจักรนทีธรรม โดย ดร.เลหล้า

ตรีเอกานุกูล ที่ประชุมได้รับรองเพื่อนำเสนอไปยังเทศบาลตำบลห้วยไคร้เพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณในการก่อสร้างต่อไป ปิดประชุมด้วยการแสดงจากเด็กหอพักคจ.ประชากิตติสุข

และประชุมใหญ่ประจำปีในครั้งต่อไป ณ ศูนย์พระคริสตธรรมเชียงราย (CBS.)บ้านสันขมิ้น ปี 2014

รับประทานอาหารกลางวันโดยหมู่บ้านต่างๆ นำอาหารมารับประทานร่วมกัน