gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 893
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2011547
เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

225537_2106...
Image Detail
Home * ชาติพันธุ์ไตหย่า ชาวไตหย่าร่วมงาน มหกรรมชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยปี 2012

วันที่ 2-4 สค.2012

 

พี่น้องชาวไตหย่าจากหมู่บ้านน้ำบ่อขาว 17 คน ป่าสักขวาง 2 คน เชียงราย 3 คน และ

ดร.หยาง เหวินซู่ จากประเทศจีน ประมาณ 23 คน เข้าร่วมงาน มหกรรมชาติพันธุ์และชนเผ่า

พื้นเมืองแห่งประเทศไทยประจำปี 2012 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ซึ่งมี

ชาติพันธุ์ต่างๆในแถบอนุภูมิลุ่มแม่น้ำโขงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก พี่น้องไตหย่าได้มีโอกาส

แสดงวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม ความเชื่อให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้รู้จักเพิ่มมากขึ้น

ขอบคุณ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ผป.ปราณี รีวงศ์ คุณวนาลี หินโชค ที่นำทีม

และพี่น้องหมู่บ้านต่างๆเข้าร่วมจนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอพระเจ้า

ทรงอวยพระพรทุกๆท่านและครอบครัวในการเสียสละในความเหน็ดเหนื่อย

การทุ่มเท การแสดง และความมีน้ำใจ พี่น้องกรุงเทพฯ ก็มาเป็นกำลังใจมากมาย

และเป็นตัวแทนชาติพันธุ์ไตหย่าของเรา ให้สังคมและโลกได้รู้จักมากขึ้น

แพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ในวันนี้และอนาคตต่อไป