gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2125734
เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

230315_2106...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Story/บทความ บทความ "คริสเตียนมืออาชีพ"

เขียนโดย อจ.นันทิยา เพ็ชรเกตุ

    

เป็นคริสเตียนมืออาชีพ ... แต่อย่ามีอาชีพเป็นคริสเตียน

คนที่ได้รับการกล่าวขานว่า "เป็นมืออาชีพ" ได้นั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและ

มีประสบการณ์ในการทำสิ่งนั้นๆ ในระดับหนึ่ง จนเขาเข้าใจทะลุปรุโปร่ง

เขาตอบรับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี รวมทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ได้อย่างเฉียบคม ยิ่งกว่านั้นเขายังสามารถแบ่งปันความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพ

นั้นต่อคนอื่นๆได้อีก   แต่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นมืออาชีพกับคนที่ทำเพราะอาชีพสองคำนี้ฟังดูเผินๆ ใกล้เคียง

แต่ก็มีอะไรบางอย่างที่ต่างกัน เช่น ในแวดวงคริสเตียน มีผู้รับใช้พระเจ้ามืออาชีพ

กับ อาชีพเป็นผู้รับใช้พระเจ้า หรือแม้กระทั่งความเป็นคริสตชน ก็เช่นกัน  

มีคริสเตียนมืออาชีพ และมีอาชีพเป็นคริสเตียน

คริสเตียนมืออาชีพ ทำทุกอย่างตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

เชื่อและวางใจพระเจ้าอย่างสุดกำลังความคิด

  อาชีพเป็นคริสเตียน คิดว่าทำทุกอย่างตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

แต่ที่ไหนได้ที่ทำทั้งหมดก็เพื่อตัวเอง คำว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นเพียง

คำอ้างที่ฟังดูขลังดีแต่ชีวิตไม่ใช่อย่างนั้น

  คริสเตียนมืออาชีพ เข้าโบสถ์ทุกอาทิตย์ เพราะสำนึกถึงความรักของ

พระเจ้าทรงเลี้ยงดูและต่อยอดท่อธารแห่งความเชื่อและศรัทธาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

  อาชีพเป็นคริสเตียน เข้าโบสถ์ทุกอาทิตย์ เพราะถือเป็นเพียงหน้าที่

ไม่ได้ทำอะไรมากมาย บางทีก็แค่มาปรากฏตัวให้ผู้คนรับรู้เท่านั้นเองว่า

ฉันมาโบสถ์แล้วนะ แต่ไม่ได้มาหาพระเจ้า มาเพราะความเคยชิน

  คริสเตียนมืออาชีพ จัดตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมาเพื่อรัก และรับใช้

เผยแผ่ข่าวดี คือข่าวแห่งความรักของพระเจ้าโดยชีวิตของพระเยซูให้

ความสนใจพิจารณารับลูกหลานคริสเตียนพิเศษ  มีการสอนจริยธรรมคริสต์

จัดนมัสการกับนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อ

เป็นพยานยืนยันถึงองค์พระเป็นเจ้าทุกรูปแบบ

  อาชีพเป็นคริสเตียน จัดตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมาเพื่อหารายได้

ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงและการยอมรับ ดูดีแต่ดำเนินกิจการ

ไม่ต่างจากโรงเรียนทั่วๆไปและไม่สนใจถึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

แห่งความเป็นโรงเรียนคริสต์ ที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้จัดตั้ง

  คริสเตียนมืออาชีพ  มีกลุ่มองค์กรเผยแผ่พระกิตติคุณมากมาย

กลุ่มเหล่านั้นรับรู้หน้าที่ของตน เมื่อเป็นธรรมกิจก็สามารถให้คำปรึกษา

ได้อย่างสัตย์ซื่อ เมื่อเป็นกลุ่มประกาศข่าวดีก็สามารถชักนำวิญญาณ

ที่เดินหลงทางให้กลับมาหาพระเจ้าได้ใหม่ หรือเป็นกลุ่มองค์กรใด

ก็สามารถค้นพบของประทานพิเศษของกลุ่มนั้นๆ

และสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับคริสตจักรต่อไป

  อาชีพเป็นคริสเตียน  อยู่ในกลุ่มองค์กรเผยแผ่ข่าวประเสริฐ

ก็ติดอยู่กับชื่อเสียง หน้าตา การยอมรับ ติดอยู่กับ ผู้อภิบาลบางคน

โดยลืมมองเลยไปถึงหน้าที่ที่แท้จริงตามการทรงเรียกของตนเอง

ลืมแม้กระทั่งจุดตั้งต้นของการเดินเข้ามาในกลุ่มองค์กรแพร่ธรรมนั้นๆ

 คริสเตียนมืออาชีพ  เมื่ออ่านพระคัมภีร์แล้วพยายามศึกษาตีความ

และให้พระวจนะเปลี่ยนแปลงชีวิต

 คริสเตียนมืออาชีพ รู้ดีว่า ชีวิตนิรันดร์คือของแท้และจีรังยั่งยืน

จึงเรียนรู้ที่จะมองทุกอย่างด้วยสายตาแห่งความเชื่อ

รวมทั้งสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ที่ไม่มีใครจะมาช่วงชิงไปได้

  อาชีพเป็นคริสเตียน รู้ดีว่า ชีวิตนิรันดร์คือของแท้และจีรังยั่งยืน

แต่ก็หลงวนอยู่กับการหาความสุขบนโลกนี้เพราะเห็นผลเร็วกว่า

ไม่ว่าความสุขจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม

  คริสเตียนมืออาชีพ  อธิษฐานภาวนา ด้วยความหวังว่าให้ทุกสิ่ง

เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

  อาชีพเป็นคริสเตียน   อธิษฐานภาวนา ด้วยความหวังว่าถ้าพระเจ้า

ทรงรักฉันจริง พระเจ้าต้องให้ฉันได้ตามที่ได้ทูลขอสิ

ถึงจะพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนม์ อยู่จริง

             พี่น้องคริสเตียนที่รัก  ขอเรามาเป็นคริสเตียนมืออาชีพกันเถอะ

เพื่อพระนามของพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญ ท่ามกลางสังคมไทยที่

กำลังสับสนด้านศีลธรรมจริยธรรม พวกเราคริสเตียนมืออาชีพสามารถ

ปรับเปลี่ยนสังคมที่เลวร้ายให้ดีขึ้น  คริสเตียนมืออาชีพสามารถเป็นเกลือ

 และแสงสว่าง ตามคำสอนของพระเยซูคริสต์