gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 893
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2011552
เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

225537_2106...
Image Detail
Home * ชาติพันธุ์ไตหย่า ประชุมใหญ่ไตหย่าประจำปี 2012

วันเสาร์ที่ 7 เมย.2012

 

การประชุมใหญ่ประจำปีชาติพันธุ์ไตหย่าปี 2012 ณ คจ.นทีธรรม บ้านน้ำบ่อขาว อ.แม่สาย

จ.เชียงราย เพื่อพบปะพี่น้องไตหย่าในทุกๆปี และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ที่หมดวาระลง

ประธานชมรมไตหย่าคนใหม่คือ ศจ.อาสกรณ์ นาปัง จากบ้านวังดิน รองประธาน ผป.ปราณี ดีวงศ์

จากบ้านน้ำบ่อขาว เลขานุการ ผป.อำไพ บรมพิชัยชาติกุล เหรัญญิก ผป.วนารี หินโชค และ

ที่ปรึกษา 2 ท่าน คือ ศจ.บุญยืน ชัยประเสริฐ ,ผป.บุญยืน วงศ์วรรณ วาระการทำงาน 2 ปี