gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2095772
เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

205767_2047...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Sermon/คำเทศนา คำเทศนา ผป.สมบูรณ์ ปัญญาพฤกษ์


คำเทศนา ผป.สมบูรณ์ ปัญญาพฤกษ์

พระธรรม  มัทธิว 7.7 , โรม 12.12

หัวข้อ    “พลังของการอธิษฐาน

วันอาทิตย์ที่ 12 มิย.2011

คำนำ

    คริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าคือพระบิดา เป็นผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งในสากลโลก
เชื่อว่าพระบุตรคือองค์พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดเป็นเนื้อหนัง ทรงทนทุกข์
ทรมานบนไม้กางเขน สิ้นพระชนม์ และเป็นขึ้นมาจากความตาย
เพื่อไถ่บาปผิดของมนุษย์ และเชื่อว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้ประทาน
ชีวิตแก่มวลมนุษย์ทั้งหลาย พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทั้งสามพระภาคเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ และทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์
ฉะนั้นผู้ที่จะนมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเท่านั้น


เนื้อหา

            จากพระธรรม มัทธิว 7.7 และพระธรรม โรม 12.12 ได้ชี้นำ
และให้ทางออก เมื่อมนุษย์พบปัญหาที่จะต้องพึ่งพาพระเจ้า
จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หรือความต้องการที่จะขอให้พระเจ้า
ทรงช่วยเหลือ ให้บรรลุความสำเร็จตามที่ตนปรารถนา เป็นทางออกที่
มนุษย์จะติดต่อกับพระเจ้าได้ ทูลต่อพระองค์นั่นก็คือ
การอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเอง


            อย่างไรก็ตาม คำทูลของเราต่อพระเจ้าจะประสบความสำเร็จ
หรือพระเจ้าจะอวยพรแค่ไหน คงอยู่ที่ความเชื่อศรัทธา ความรัก
ความบริสุทธิ์ และความตั้งใจของเรา เป็นที่พอพระทัยต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
หรือไม่ เจตนาของพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์
อยากให้เราเป็นอย่างที่พระองค์เป็น เราทำได้แค่ไหน เรารักพระเจ้าแค่ไหน
รักเพื่อนบ้านมากน้อยแค่ไหน ถ้าเราทำได้มากเท่าไหร่
เชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเรามากเท่านั้น


            ในหนังสือ The power of Positive Thinking ของ
Norman Vincent Peale ได้ยกตัวอย่างของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
ในการทำธุรกิจอย่างมากคนหนึ่ง ซึ่งเขาได้อธิบายถึงวิธีการทำธุรกิจของเขา
อยู่บนพื้นฐานของการอธิษฐานต่อพระเจ้า เขาเติมความคิดในแง่ดี
อธิษฐานในสิ่งที่ดีงาม โดยการทำงานหนัก คิดแต่ในแง่บวก
ทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา ปฏิบัติต่อคนอื่นเป็นอย่างดี
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ เขาคิดวิธีแก้ปัญหา
และเอาชนะสิ่งต่างๆด้วยการอธิษฐาน จินตนาการ และรอคอย
ความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้น เขาจะอธิษฐานคุยกับพระเจ้า เขาคิดว่า
พระเจ้าอยู่กับเขาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ที่บ้าน บนถนน
หรือบนรถยนต์ พระเจ้าเป็นเสมือนเพื่อนที่คอยอยู่ข้างๆ

        ไม่เคยคิดว่าพระเจ้าอยู่ไกลเลย คุยกับพระเจ้าเสมอ ถึงปัญหาที่
เขามีในแต่ละวัน อธิษฐานไม่เคยขาด ทำเป็นกิจวัตรประจำวัน
ไม่จำเป็นต้องคุกเข่าคุยกับพระเจ้า เพียงแต่พูดคุยคล้ายกับที่คุย
กับเพื่อนร่วมงานทั่วๆไปว่า “เรื่องนี้ควรทำอย่างไร หรือช่วยให้ผม
เห็นหนทางแก้ไขเรื่องนี้ด้วย” เป็นต้น คนที่คิดว่าตนเองจะได้รับ
พระพรหรือสำเร็จก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้ว ถ้าคิดว่าตนไม่ได้รับพระพร
หรือล้มเหลว คุณก็จะล้มเหลว ดังนั้นไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว
ต่างก็ขึ้นกับภาพที่คุณคิดได้ในใจ เก็บภาพนั้นในใจคุณให้ติดแน่น
คือจิตใต้สำนึก พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ปล่อยทุกเรื่องทุกอย่างให้อยู่
ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ทำตามคำแนะนำของพระองค์ ทำงาน
อย่างจริงจัง มีไหวพริบ ทำในสิ่งที่คุณต้องการให้ประสบความสำเร็จ
เชื่อและยึดจินตนาการให้ติดกับความคิดในสมอง แล้วภาพ
ในจินตนาการได้จะเป็นเรื่องจริง ซึ่งเป็นไปตามหลักพื้นฐาน
ของความเป็นจริง


            Norman Vincent Peale ได้ประมวลจากประสบการณ์
ของผู้ที่อธิษฐานประสบความสำเร็จและได้รับพระพร ให้คำแนะนำ
ในการอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อมีพลัง และเกิดผลลัพธ์ที่ดี 10 ประการ
ดังนี้

 1. 1.ลองให้เวลากับตัวเองบ้าง ไม่ต้องพูดอะไร คิดถึงพระผู้เป็นเจ้า
  เพื่อที่จิตใจของคุณจะได้รับแต่สิ่งที่ดี
 2. 2.ลองอธิษฐานด้วยถ้อยคำที่เรียบง่าย บอกเรื่องที่อยู่ในใจ
  ของคุณด้วยภาษาของคุณเอง
 3. 3.คุณสามารถอธิษฐานได้ทุกที่ทุกเวลา หลับตาคิดถึงพระเจ้า
  คุณจะรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ข้างคุณเสมอ
 4. 4.เมื่อคุณอธิษฐาน คิดเสมอว่าคุณได้รับพระพรจากพระเจ้า
  และอธิษฐานเพื่อขอบคุณพระเจ้า
 5. 5.อธิษฐานด้วยความศรัทธา เชื่อว่าคุณถูกล้อมรอบด้วย
  ความรักของพระเจ้า
 6. 6.เมื่ออธิษฐานให้คุณคิดแต่ในเรื่องที่ดี ซึ่งจะส่งผลที่ดี
  ย้อนกลับมาหาคุณ
 7. 7.ยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ ซึ่งอาจดีกว่าสิ่งที่คุณขอ
 8. 8.หัดวางใจในพระเจ้า ขอพรจากพระองค์เพื่อให้คุณสามารถ
  ทำทุกอย่างได้ดีที่สุด และปล่อยให้ผลของการกระทำนั้น
  ขึ้นอยู่กับพระองค์
 9. 9.อธิษฐานให้กับคนที่ทำไม่ดีให้กับคุณ หรือคนที่คุณไม่ชอบ
  เพราะความเกลียดชังนั้น เป็นศัตรูอันดับหนึ่งของพลังจิตใจ
 10. 10.นึกถึงทุกคนที่คุณอธิษฐานขอพรให้ ยิ่งมากเท่าไหร่
  คุณจะได้ผลดีที่ย้อนกลับมาหาตัวเท่านั้น

สรุป

            คำอธิษฐานอยู่ในลมหายใจเข้าออกของพวกเรา
ทุกคนวันต่อวัน ท่านจะเป็นเหมือนกิ่งที่ติดสนิทกับต้น
มีดอกผลและเจริญขึ้นงอกงาม ภายใต้ร่มพระคุณ ความรัก
และสันติสุขของพระองค์ตลอดไป