gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2125387
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

217026_2047...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Story/บทความ บทความ เสื้อหนังกันหนาววันคริสตมาส


ดย ศจ.วิรัตน์ เป็งกันทะ

ศบ.คจ.จีนนครปฐม ภาคที่ 11 สภาฯ
เสื้อหนังกันหนาววันคริสต์มาส

 

ปฐมกาล 3:21

… พระวจนะของพระเจ้าตรัสว่า     “พระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมกับเอวาสวมปกปิดกาย นี่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายในการเริ่มเข้าสู่เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์


็ขอให้ท่านเตรียมทุกอย่างให้พร้อม และขณะที่เราเตรียมอยู่ระวังเฮโรดด้วย คือระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้น  มารซาตานมันคอยจ้องอยู่  ดังในพระธรรม 1 เปโตร 5:8 “จงระวังระไวให้ดี    ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบ ๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้” ดังนั้น  เราจะต้องระมัดระวัง


ทางภาคเหนือนั้น ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม อากาศจะหนาวเย็น สิ่งที่เด็ก ๆ

รอคอยก็คือ จะได้ซื้อเสื้อกันหนาวตัวใหม่  คุณพ่อคุณแม่จะซื้อเสื้อกันหนาวให้ ไม่ใช่ซื้อตัวสวย ๆ แต่จะซื้อตัวหนา ๆ เพื่อจะได้อุ่น ๆ ดังนั้น จึงมีคำถามว่า “ทำไมต้องเอาเรื่องเสื้อหนังมาเกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาส?” คำตอบก็คือ เกี่ยวข้องแน่นอน  เพราะพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่า “พระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมกับเอวาสวมปกปิดกาย”


นักศาสนศาสตร์เชื่อว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นคำพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์พระเยซู

คริสต์  การที่พระองค์จะมาบังเกิด และทรงสิ้นพระชนม์ที่บนไม้กางเขน   ด้วยเหตุผลที่ว่า เมื่อมนุษย์ทำบาป พวกเขาก็นำเอาใบมะเดื่อมาปกปิดร่างกายของตน ใบมะเดื่อ หมายถึงอะไร? หมายถึง ศีลธรรมข้อห้ามต่าง ๆ เพื่อให้พ้นจากความบาปที่ได้กระทำนั้น  ซึ่งก็ช่วยพวกเขาไม่ได้    และในที่สุดพวกเขาจะต้องรับโทษกรรมที่ได้ทำไว้ ดังในพระธรรมเอเสเคียล 18  และ โรม 6:23 ได้ตรัสไว้


ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นความรัก เป็นพระเจ้าผู้ให้โอกาสคน     พระ องค์ได้ทรงประทานเครื่องนุ่งห่มมาปกปิดร่างกายของอาดัมและเอวา  สิ่งนั้นคือ “เสื้อหนังสัตว์”  และ...
แน่นอนทีเดียว ก่อนจะได้มาซึ่งเสื้อก็ต้องมีหนัง  ก่อนจะได้มาซึ่งหนังก็ต้องต้องมีสัตว์ และจะต้องมีการฆ่าสัตว์ และสัตว์นั้นก็ตายเพื่อจะเอาหนังมาทำเป็นเสื้อ 


เช่นเดียวกัน.....การที่มนุษย์จะพ้นจากความผิดบาป พ้นจากเวรกรรม จะอาศัยใบ

มะเดื่อไม่ได้ จะต้องพึ่งอาศัยเสื้อหนังสัตว์เท่านั้น คือไม่ได้พึ่งศีลธรรม แต่พึ่งในการทรงสิ้นพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์  เพราะพระคัมภีร์บอกว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเมษโปดกของพระเจ้า ที่มายอมตายแทนมนุษย์   ในพระธรรม ฮีบรู 9:26  มาระโก 10:45   เลวีนิติ 16:20-22   ยอห์น 1:29,36 และ.....อิสยาห์  53:6 ก็ได้บันทึกไว้อย่างชัดเจน


… ังนั้น คริสเตียนหรือเราทุกคนจะไม่หนาว แต่จะอบอุ่น มีความสุข  มีความหวังกับชีวิต     ให้เราเชื่อว่าพระเจ้ามีพระประสงค์จะช่วยเรา ตั้งแต่เริ่มสร้างโลก    รักเราตั้งแต่เรายังไม่เกิด  เพราะทันทีที่อาดัมและเอวาล้มเหลวในชีวิต  การช่วยเหลือก็เริ่มมีมายังเขา ……...“Merry Christmas”