gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 361
Content : 861
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1829192
เรามี 88 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

230315_2106...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Story/บทความ บทความ ความอดทน


โดย อจ.ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง

ความอดทน

 

 

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดสร้างข้าพระองค์ให้เหมือนพระองค์ 
หลอมหล่อข้าพระองค์ให้เป็นเฉกเช่นพระองค์

 

ท่านที่รัก   ท่านเป็นบุตรของพระบิดา

การที่ท่านถูกทำให้เป็นเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า

หมายถึงการที่ท่านจะต้องถูกตัด  

ถูกขุด

ถูกดัด

ถูกหลอม

ถูกหล่อ

ถูกขนาบ

ถูกขัดและแต่ง


หมายถึงการที่ท่านจะยอมเสียสละความเป็นตัวตนของท่านเอง

เพื่อแก้ไข  ทำใหม่ให้เป็นอย่างแบบที่ต้องการ 

ดังนั้น จึงมิใช่งานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น  

แต่เป็นงานรับผิดชอบของท่านด้วยเช่นกัน

ท่านจะต้องร้องขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยขุดรากถอนโคน

ความเห็นแก่ตัวในความปรารถนาของท่าน

ในเจตนาของท่าน


ในการกระทำของท่าน และ

ในความคิดของท่านให้ออกไปท่านอย่างรวดเร็ว

นี่เป็นงานที่ต้องการความร่วมมือ

คือความร่วมมือระหว่างองค์พระผู้เป็นเจ้ากับท่าน  และ

เป็นงานที่มักนำมาซึ่งความรู้สึกล้มเหลวและสิ้นหวังด้วยเช่นกัน  

เพราะท่านจะเห็นว่าสิ่งที่จะต้องขจัดออกไปนั้นยังเหลือมากมายที่ต้องกระทำ

ข้อบกพร่องที่ท่านเคยยอมรับได้ยาก หรือ

อย่างน้อยเมื่อก่อนท่านไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความบกพร่องเลย 

แต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นทำให้ท่านรู้สึกทุกข์  ลำบาก  และตกใจกลัว

 

จงกล้าหาญไว้

นั่นเป็นหมายสำคัญของความก้าวหน้าในตัวของท่านเอง

จงอดทน

มิใช่อดทนต่อคนอื่นเท่านั้น 

แต่จงอดทนต่อตนเองด้วย

เมื่อท่านเห็นการกระทำของท่านก้าวหน้าไปอย่างเชื่องช้า

ทั้งๆที่ท่านปรารถนาและต่อสู้มากมายมาแล้ว 

ท่านจะได้รับความอดทนจากเบื้องบน 

อดทนต่อผู้คนที่ทำให้ท่านได้รับความลำบาก

ดังนั้น จงก้าวต่อไป


มุ่งไปข้างหน้า

ต่อสู้ด้วยความอดทน

ด้วยมานะบากบั่น 

จงจำไว้เสมอว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เคียงข้างท่าน 

พระองค์คือกัปตันแห่งชีวิตและพระผู้ช่วยของท่าน 

ดังนั้น จงอ่อนสุภาพ อดทน และ เข้มแข็งเถิด

ใช่แล้ว  องค์พระผู้เป็นเจ้าและท่านจะทำงานร่วมกัน และ

องค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมในความทุกข์

ความล้มเหลว

ความยากลำบาก


ความเจ็บปวดในหัวใจของท่านด้วย 

ท่านเป็นสหายขององค์พระผู้เป็นเจ้า 

ท่านจงร่วมในความอดทนขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ในความเข้มแข็งของพระองค์   และ

เป็นที่รักของพระองค์

 

 

พระธรรมภาวนา

 

โรม 5:3:

...เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเรา... เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น  
ทำให้เกิดความอดทน

 

โรม 12:12:

จงชื่นชมยินดีในความหวัง   จงอดทนต่อความยากลำบาก  
จงขะมักเขม้นอธิษฐาน

 

เอเฟซัส 4:2:

...จงมีใจถ่อมลงทุกอย่าง   และใจอ่อนสุภาพอดทนนาน  
และอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก

 

โรม 15:1:

พวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็ง   ควรจะอดทนต่อความเชื่อของคนที่เคร่ง
ในข้อหยุม ๆ หยิมๆ   และไม่ควรกระทำสิ่งใดตามความพอใจของตัวเอง

 

2ทิโมธี 2:24:

ฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาท  
แต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคน   เป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทน

 

ฮีบรู 10:36:

ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทน   เพื่อว่าท่านจะได้สามารถ
กระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้...

 

โคโลสี 3:12:

เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้  
เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรัก   จงสวมใจเมตตา   ใจปรานี  
ใจถ่อม   ใจอ่อนสุภาพ   ใจอดทนไว้นาน

 

 

ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง

บ้านแม่แก้ดน้อย  สันทราย  เชียงใหม่