gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 362
Content : 879
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1912820
เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

230315_2106...
Image Detail
Home

โดย.อจประสิทธิ์ แซ่ตั้ง

 

 

พลังแห่งการรับใช้เป็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์...   หน้าที่สำคัญของเราคือการขจัดสิ่งกีดขวางใน “ท่อชีวิต” ของเรา

     บ่อยครั้งที่เรามักคิดว่า เราต้องการรับใช้พระเจ้า

เราต้องการตอบสนองพระคุณของพระองค์

เราต้องการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระองค์

เราพร้อมที่จะทุ่มเทลงทุนลงแรงลงชีวิตเพื่อพระองค์

นั่นเป็นความตั้งใจที่ดีของเรา

     การรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า

มิได้เริ่มต้นที่ความปรารถนา หรือ ความต้องการของตัวเราที่จะรับใช้พระองค์

แต่ตระหนักชัดว่า  พระองค์ทรงเรียกเราให้เป็น “เครื่องมือ” ที่พระองค์จะทรงใช้ตามพระประสงค์

ดังนั้น  จึงมิใช่เราเป็น “ผู้กระทำ” “เป็นต้นต่อแห่งพลังของการรับใช้”

แต่เราเป็นเพียง “ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกและเลือกใช้”

ที่สำคัญคือ พระองค์ทรงใช้เรา “ในงานของพระองค์”  “ตามพระประสงค์และวิธีการของพระองค์”

มิใช่ตามความปรารถนาของเราเอง  มิใช่กำลังของตนเอง  มิใช่ความสามารถของเราเอง

     องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

จงเข้าสนิทอยู่ในเรา   และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน  

แขนงจะออกผลเองไม่ได้   นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด  

ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้   นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น    ยอห์น 15:4

     จงเข้าสนิทในองค์พระผู้เป็นเจ้า  นี่คือจุดเริ่มต้นที่เราไม่มีทางเลี่ยง

เพื่อเราจะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ถึงน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์

มิใช่เพื่อเราจะบอกพระองค์ว่าตัวเราจะทำอะไรเพื่อพระองค์

เพื่อเราจะรู้ว่า พระองค์จะทรงใช้เราให้ทำอะไร   เพื่อเราจะได้รับใช้พระองค์

เราเป็น “ท่อ”  ที่พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะไหลผ่านไปสู่คนต่างๆ 

เราจึงเป็น  “ท่อแห่งพระพร” ของพระเจ้าสำหรับคนรอบข้าง

มิใช่ “ท่อแห่งความล้มเหลว”  เพราะมิใช่การกระทำตามความปรารถนาและกำลังของเราเอง

      คริสต์ชนส่วนมาก มักคิดและพูด(ตามที่ตนเข้าใจว่าเป็นการคิดและพูด)อย่าง “ถ่อมตน” ว่า

ตามความสามารถของเขา  ชีวิตของเขามีค่า มีพลังเพียงน้อยนิด สำหรับโลกนี้

การคิดและการพูดเช่นนี้เป็นการพูดจากรากความยโสแห่งตัวตนของตนเอง

      พระเยซูคริสต์ตรัสอีกว่า

...ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา   ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก  

เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย       ยอห์น 15:5

      “ท่อ” จะพูดว่า

“ฉันทำงานนี้ได้เพียงน้อยนิด   ฉันหวังว่าจะทำได้ดี จะทำได้มากกว่านี้”

แต่คำตอบที่ท่อได้รับคือ

“มิใช่เจ้า ที่จะทำการช่วยกู้ และ อำนวยพระพรแก่คนทั้งหลาย”

“สิ่งที่เจ้าต้องทำคือ...

เจ้าต้องใส่ใจอย่างรอบคอบว่า มีสิ่งใดหรือไม่ที่ขวางกั้นมิให้ น้ำแห่งพระพรกระแสแห่งพระราชกิจไหลผ่านท่อไปได้”

      สิ่งเดียวที่มีฤทธิ์ขวางกั้นมิให้น้ำแห่งพระพร และ กระแสแห่งพระราชกิจไหลผ่านท่อชีวิตของท่านคือ

“ตัวตนของท่านเอง”

จงขจัด “ตัวตนของท่านเอง” ออกจากท่อแห่งชีวิตของท่าน

และรู้เถิดว่า พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าประสงค์ไหลผ่านท่อชีวิตของท่าน

      ดังนั้น  คนทั้งหลายที่มาติดต่อ สัมผัส และ สัมพันธ์กับชีวิตของท่าน

จะได้รับพระพรและการทรงช่วยกู้มากกว่าเดิม

เพราะท่านเป็น “ท่อชีวิต” ที่เปิดให้การทรงช่วยกู้ และ พระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าไหลผ่านอย่างเต็มที่เพราะท่อชีวิตของท่านไม่อุดตัน

เพราะชีวิตของท่านไม่เป็นตัวขวางกั้นพระพรและพระราชกิจของพระองค์

      จงใคร่ครวญและเข้าใจสัจจะประการนี้   แล้วท่านจะคิดอย่างเป็นธรรมชาติว่า

คนเหล่านั้นที่มาติดต่อ สัมพันธ์ และสัมผัสกับท่าน

จะได้รับพระพรและการทรงชูช่วยจากพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า

มิใช่จากท่าน แต่จากพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า   ที่ไหลผ่าน “ท่อชีวิต” ของท่านต่างหาก

      นี่คือการรับใช้พระเจ้า

ที่พระองค์จะใช้เราตามพระประสงค์และพระกำลังของพระองค์

ขอพระเจ้าทรงใช้ชีวิต และ โอกาสที่มีในวันนี้ผ่านท่อชีวิตของเราเถิด

 

ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง

บ้านแม่แก้ดน้อย   สันทราย   เชียงใหม่

Daily note 2010-01-18   พลังแห่งการรับใช้


พลังแห่งการรับใช้