gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2095730
เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

230315_2106...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Sermon/คำเทศนา คำเทศนาปีใหม่ "วิกฤติเป็นโอกาส"

วิกฤตเป็นโอกาส
สดุดี 120:1,มัทธิว 11:28-30

 คำนำ เมื่อถึงปีใหม่เรามักทกทายกันว่า สวัสดีปีใหม่ ปีนั้นใหม่แต่ตัวแก่ลง เมื่อก้าวสู่ปีใหม่ ไม่เพียงแต่การก้าวสู่ศักราชใหม่เท่านั้น แต่เป็นการก้าวไปสู่ปัญหาใหม่ในชีวิต  ตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่

วิกฤตเป็นโอกาส
สดุดี 120:1,มัทธิว 11:28-30

 

 คำนำ เมื่อถึงปีใหม่เรามักทกทายกันว่า สวัสดีปีใหม่ ปีนั้นใหม่แต่ตัวแก่ลง เมื่อก้าวสู่ปีใหม่ ไม่เพียงแต่การก้าวสู่ศักราชใหม่เท่านั้น แต่เป็นการก้าวไปสู่ปัญหาใหม่ในชีวิต  ตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่

1. การดำเนินชีวิตย่อมพบวิกฤต (ปัญหา/อุปสรรค)

   ก. ไม่มีใครที่ไม่มีปัญหา  เราอยากพ้นปัญหา อยากเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้ ไม่ยอมรับว่าเราเป็นเรา แท้จริงเราแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์และโอกาสต่างกับคนอื่นซึ่งคนอื่นไม่มี ส่วนมากเรามักตามคนอื่น ตามกระแส วิกฤตมักเกิดขึ้นกับคนที่ขาดความพอใจในตนเอง แล้วอยากรวย อยากสวย อยากยิ่งใหญ่ แท้ที่จริงแล้วธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างสอนให้เรารู้ว่า”ผู้อ่อนแอย่อมมีอาณาจักรของตนเอง” ดูอย่างเสือ สิงห์ กระทิง แรด สัตว์นักล่าเหลือกี่ตัว แต่พวกหนู พวกหนอน ตั๊กแตน เพลี้ยต่างๆยังอยู่กับโลก ไดโนเสาร์ ตัวใหญ่มากแต่มันสูญพันธุ์ไปแล้ว แต่พวกแมงสาปยังอยู่  ดูข่าวที.วี. งูเห่าที่คนเลี้ยงไว้โชว์ตามงานต่างๆตาย สาเหตุ เพราะเห็บตัวเล็กๆ ไชเข้าไปซ่อนอยู่ในเกล็ดแล้วดูดกินเลือดพวกมันจนหมด King Cobra ตายเพราะเห็บตัวเล็กๆ นี่แหละผู้อ่อนแอย่อมมีอาณาจักรของตนเอง ถ้าเราตระหนักข้อนี้ได้เราก็เข้าใจตัวเอง แม้เราจะจนเราก็จนอย่างมีคุณภาพ คนจนที่ปราศจากอบายมุข  คนเราไม่มีวันตกต่ำเสมอไป ดวงอาทิตย์ตกได้มันก็ขึ้นได้

    ข. เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เราติดตามพระองค์ ตราบใดทีเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เรายังต้องมีวิกฤต/ปัญหาทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ศิษยาภิบาล แต่ชีวิตที่เราเชื่อในพระเจ้านั้นแตกต่างจากคนทั่วไปคือ แม้เราจะมีปัญหา แต่เราจะอยู่เหนือปัญหา เพราะเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าประทับอยู่กับเรา...อาเมน  อาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ฟังพระสัญญาของพระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์สัญญาว่า เมื่อเจ้าลุยน้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ ไฟจะไม่ไหม้เจ้า..อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า.เหตุฉะนั้นในปีใหม่นี้ไม่ว่าเราจะลุยน้ำลุยไฟ พระเจ้าทรงอยู่กับเรา เราจะผจญทุกสิ่งได้โดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสรอมกำลังของเรา..อาเมน......แน่นอนเราหนีปัญหาไม่ได้ จากที่หนึ่งไปเราก็เจออีกที่หนึ่ง(บอนคันมีอยู่ในทุกห้วย)..แม้เราจะหนีวิกฤตไม่ได้แต่....

2. เราจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างไร?...............จากบทเรียนพระวจนะของพระเจ้า

   2.1 มาหาพระเยซู..พระเยซูตรัสว่า “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา” ไม่ใช่จงไปเสียจากเรา.......ผู้เขียนสดุดี 120 บอกว่า “เมื่อข้าพเจ้าทุกข์ใจ ข้าพเจ้าได้ร้องทูลต่อพระเจ้า  และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า” เมื่อเรามีปัญหาหนักเราต้องแสวงหาพระเจ้า เข้าหาพระเจ้า อธิษฐานต่อพระองค์  มีหลายคนที่ระบายปัญหาผิดที่ ไประบายกับคนอื่น เขาก็สมน้ำหน้าเรา เหยียบย่ำเรา บางคนไประบายกับคุณแม่(แม่โขง) บางคนระบาย ปัญหาซ้ำจนช้ำใจ  เมื่อระบายผิดที่แทนที่ปัญหาจะหายจะหด กลับพบกับหายนะยิ่งกว่าเดิม ท่านทั้งหลาย พระเยซูคริสต์ทรงเมตตาท่าน มาหาพระองค์เถิด ร้องทูลต่อพระองค์ ล้วนพระองค์จะตอบท่าน..แน่นอน

    2.2 รับแอกของพระเยซูซึ่งเป็นภาระใหม่จากพระเยซูมาแบกไว้..พระเยซูตรัสสัญญาว่า “ด้วยแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบา ทำไม? ..1) เพราะไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับเราเกินที่เราจะทนได้ ..2) เบาเพราะว่า เมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เราทุกคนเป็นพี่น้องเดียวกัน เราเป็นอวัยวะในกายของพระเยซู เมื่อเราเผชิญปัญหา เราไม่ได้สู้เพียงลำพัง เราช่วยกันแบ่งเบาภาระ ช่วยกันแบก และที่เกินกำลังของเรา พระเยซูคริสต์ทรงแบกช่วยเรา ชีวิตเช่นนี้ไม่มีในโลกนอกจากวิถีทางของพระเยซูคริสต์ ที่ทุกคนเป็นพี่น้องกันโดยไม่มีเงื่อนไขและผลประโยชน์

     2.3 เรียนจากพระเยซู..พระองค์ตรัสว่า “จงเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม” ฟป 4:5 “จงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว ”  1 เปโตร 2:21-23 “เพราะพระเจ้าทรงใช้ท่านสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้ เพราะว่าพระคริสต์ก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลาย ให้เป็นแบบอย่างแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปเลย และไม่ได้ตรัสคำเท็จเลย* เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างแก่เราในเรื่องการเผชิญกับปัญหาด้วยความอ่อนสุภาพ นี่เป็นท่าทีที่เราต้องเลียนจากพระองค์ ไม่ใช่ทาทีแข็งกลร้าว..การใช้นโยบายแข็งกร้าวแก้ปัญหาไม่ได้ 
     เหตุฉะนั้นการเผชิญกับวิกฤตที่รุนแรง ต้องแก้ด้วยความนุ่มนวลละมุนละไม ..การบินไทยจึงใช้สโลแกนว่า “Smooth as  salk” ..ท่านทั้งหลายถ้าเราปรารถนาจะสำเร็จและเกิดผลเราต้องเรียนรู้ที่จะอ่อนสุภาพอย่างพระเยซู พระเยซูไม่เพียงแต่สอนเท่านั้นแต่พระองค์ถ่อมสุภาพจนกระทั้งมรณาที่กางเขนแล้วชัยชนะเหนือความตายเป็นของพระองค์ พระนามของพระองค์จึงอยู่เหนือนามใดๆเหนือปัญหา เหนือวิญญาณชั่ว เหนือโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้น..เหตุฉะนั้นเมื่อเราเลียนจากพระองค์ ชัยชนะเหนือทุกสิ่งก็จะสำเร็จและเกิดผลในท่านด้วย

บทส่งท้าย: ท่านทั้งหลายเราไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ปี 2010 จะเป็นอย่างไร? แต่พระเยซูจะนำเราไป เราจะเผชิญทุกสิ่งได้โดยฤทธานุภาพของพระองค์ ขอเพียงแต่เราเชื่อวางใจในพระองค์ด้วงยสุดชีวิต..ขอเพียงอย่าลดละเลิกติดตามพระองค์ โดยไม่เขวเป๋ไม่แกว่ง ใช้ชีวิตเราแน่วแน่ต่อพระองค์ เพ่งมองที่พระองค์ แล้วชัยชนะความสำเร็จและการเกิดผล พระพรนานาประการในสวรรค์สถานจะเป็นของท่านอย่างแน่นอน  อาเมน.

(โดย.ศจ.สมชิด หัวนา ศบ.คจ.พันธกิจไทยเกาหลี จ.ลำพูน)