gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2125402
เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

230315_2106...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Story/บทความ บทความ ถ้าพระเยซูมิได้มาบังเกิดอะไรจะเกิดขึ้นหากพระองค์มิได้เสด็จมาบังเกิด

อะไรจะเกิดขึ้นหากพระองค์มิได้เสด็จมาบังเกิด

1. เราจะขาดความจริงในเรื่องพระเจ้า พระเยซูเป็นผู้ทำให้มนุษย์เห็นพระบิดาเจ้าอย่างชัดเจน ( ยน. 14: 6,9, 1 :18)

2.เราจะขาดหนทางคืนดีกับพระเจ้า พระเยซูทรงมารับโทษบาปแทนเรา เพื่อพระเจ้าจะทรงให้เราคืนดีกับพระองค์ได้ (2 คร.5 :18-19, ยน.14: 6)

3.เราขาดความรอด และความชอบธรรม และชีวิตนิรันดร์ พระเยซูผู้ซื้อ3 อย่างนี้มอบแก่เราด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง พระองค์จึงมีสิทธิ์ที่จะประทานสิ่งเหล่านี้แก่เราฟรีๆ ( กจ. 4 :12 ,อฟ. 2 : 8- 9 ,ฟป.3: 9)

4. เราจะขาดความหวังและสันติสุข พระเยซูคริสต์ให้ความหวังและสันติสุขแก่ทุกคนที่กลับใจเชื่อพึ่งในพระองค์ อนาคตของเขาจึงจะแน่นอนแจ่มใสตามคำรับรองของพระเจ้า (1 ปต.1: 3-6 ,ฮบ. 2 :18 ,ยน.14 :19)