gototopgototop
Get Adobe Flash player
Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม
สมาชิก : 360
Content : 797
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1556563
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Login / ลงทะเบียน
ขอขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพระพรGallery Image
205767_2047...
Image Detail
คริสตจักรวังธรรม ขอเชิญพี่น้องสมาชิกและผู้สนใจ มีส่วนร่วมอธิษฐานเผื่องบประมาณพันธกิจในโครงการปี 2016นี้ .คือ...*** พันธกิจคริสตจักรส่องสว่างไทยเจริญ อ.เวียงแก่น สนับสนุนเดือนละ 5,000 บาท ( อจ.เน้ง แซ่ท่อ ) และ คริสตจักรธารทอง อ.เชียงแสน สนับสนุนเดือนละ 3,000 บาท ( อจ.วัชรินทร์ ทวีพันธุ์ชูสกุล).....ขอเชิญท่านมีส่วนร่วมถวายเผื่อผู้รับใช้ทั้ง 2 คริสตจักรนี้ จะได้มีศิษยาภิบาลประจำ เพื่อดูแลฝ่ายจิตวิญญาณของสมาชิกให้เจริญเติบโตต่อไป ติดต่อได้ที่ เหรัญญิกของคริสตจักรวังธรรม มน.เอราวัณ นาปัง โทร. 087-7340136 ใบเสร็จรับเงินถวาย สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร...
Home

วันจันทร์ที่ 17 ตค.2016 เวลา 16.00 น.

ผป.สมบูรณ์ สมเครือ ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักร วังธรรม และ คศ.มยุรี แสงสว่าง ร่วมกับสมาชิกคจ.ต่างๆ ศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาล และ ผู้รับใช้พระเจ้าจากคริสตจักรภาคที่ 2 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จากสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และคริสตจักรโรมันคาทอลิกในจ.เชียงราย ร่วมในพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ร่วมกับพสกนิกรชาวเชียงรายทั้ง 5 ศาสนา ประกอบพิธีร่วมกัน

 

 

วันอาทิตย์ที่ 9 ตค.2016

นำนมัสการโดย มน.สายรุ้ง สมเครือ เทศนาโดย ศจ.อาสกรณ์ นาปัง จากพระธรรม มัทธิว 28.19-20 หัวข้อ พระมหาบัญชา และหลังเลิกนมัสการได้มีการประชุมสัปปุรุษของคริสตจักรเพื่อลงมติ โหวตต่อวาระของศิษยาภิบาลทั้ง 2 คนของคริสตจักร โดยเชิญท่าน ศจ.สุทิน กุมาทะ ผู้จัดการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค มาเป็นประธานการดำเนินการลงมติ ผลการลงมติในการต่อวาระของ คศ.มยุรี แสงสว่าง คือ ต่อวาระ 46 เสียง ไม่ต่อวาระ 1 เสียง และ คศ.อรรถพร บัวเย็น คือ ต่อวาระ 38 เสียง ไม่ต่อ 8 เสียง มีบัตรเสีย 1 ใบ ดังนั้นสรุปผลคือ ต่อวาระของศิษยาภิบาลทั้ง 2 ท่านออกไปอีก 4 ปี ( 1 พ.ค.2017-30 เม.ย.2021) ขอบคุณพระเจ้า

 

วันเสาร์ที่ 8 ตค.2016  เวลา 16.00 น.

สมาคม YMCA.เชียงใหม่ สาขาเชียงราย จัดนมัสการขอบคุณพระเจ้าประจำปี 2016 ณ ห้องสุพรรณิการ์ YMCA.เชียงราย นำนมัสการโดย ศจ.วิเชียร จันทร์หอม รักษาการหัวหน้าฝ่ายศาสนกิจโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค  อธิษฐานเผื่อพันธกิจของ YMCA โดย คศ.มยุรี แสงสว่าง ศบ.คจ.วังธรรม เทศนาโดย ศจ.สุทิน กุมาทะ ผู้จัดการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คกล่าวรายงานพันธกิจของสมาคม โดย คุณสดศรี บุญทนุวัง ผู้อำนวยการ YMCA เชียงราย  กล่าวขอบคุณ โดย ผป.สมบูรณ์ ปัญญาพฤกษ์ นายกสมาคม YMCA เชียงใหม่ สาขาเชียงราย ซึ่งมีพนักงานในส่วนต่างๆมาร่วมนมัสการ และสมาชิกคจ.วังธรรม มาร่วมนมัสการทั้งหมดประมาณ 100 คน ขอบคุณพระเจ้า

วันที่ 7-8 ตค.2016

ผป.ฟองจันทร์ เรือนสุภา นำคณะสตรีทั้งหมดจำนวน 5 คน ( ผป.ดารา ปัญญาพฤกษ์ , ผป.วัฒนา บรมพิชัยชาติกุล , ผป.อรอนงค์ สุภาวรรณ์ , มน.สุแก้ว เจริญพร )เข้าร่วมการอบรมและประชุมประจำปีสตรีภาค 2 เชียงราย ณ คจ.ฟาร์มสัมพันธกิจ

 

วันอาทิตย์ที่ 25 กย.2016

ศจ.อาสกรณ์ และ อจ.เอราวัณ นาปัง เดินทางไปเยี่ยมเยียนคจ.ส่องสว่างไทยเจริญ อ.เวียงแก่น สลับกับ คจ.ธารทองอ.เชียงแสน เป็นประจำทุกๆเดือน และได้นำเสื้อผ้ามือ 2 ที่รับการบริจาค มาจากพนักงานโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คจำนวนหนึ่ง มอบให้ อจ.เน้ง แซ่ซ้ง รักษาการณ์ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักร นำไปมอบให้พี่น้องที่ยากจนในหมู่บ้านประเทศลาวต่อไป  ในอาทิตย์นี้ หลังเลิกนมัสการได้นำอาหารมารับประทานร่วมกัน และพี่น้องที่เจ็บป่วยและมีปัญหาต่างๆ ก็มาขอให้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

 

 

ถ้ารอให้พร้อม ก็ไม่มีวันได้เริ่ม (โดย วิสูตร แสงอรุณเลิศ )

 

 

บางที ปาฏิหาริย์ก็อาจมีอยู่จริง...

 

วันที่ี 9-10 กย.2016

 

วันอาทิตย์ที่ 11 กย.2016 เวลา 16.30 น.

 

วันเสาร์ที่ 10 กย.2016

 

วันจันทร์ 29 สค.2016  เวลา 13.30 น.

 
Hot News อัพเดท
เว็บเครือข่ายคริสเตียน